Poligrafia Ranking drukarń

XXI Ranking Drukarń Dziełowych – „Drukarnia Dziełowa Roku 2021/2022” wybrana!

Organizatorzy:


Patronat medialny:

W czwartek 16 września 2022 roku poznaliśmy wyniki Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych 2021/2022. W tym roku po raz pierwszy uroczystość wręczenia wyników odbyła się podczas pierwszej edycji Jesiennych Targów Książki (Warszawa).Podobnie jak w latach poprzednich ranking przebiega w dwu etapach: „WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE”, DRUKARNIA DZIEŁOWA ROKU.W pierwszej części to wydawcy oceniają współpracujące z nimi zakłady poligraficzne. Brane są pod uwagę trzy kategorie: jakość produkcji, terminowość wykonywania zleceń oraz komunikatywność, czyli przepływ informacji między wydawcą a drukarnią. Skala ocen ‒ 1-6.
W drugiej części Rankingu brane są pod uwagę parametry rozwoju drukarń: wielkość produkcji, wydajność pracy, wielkość inwestycji, eksport. Przeliczone na punkty oceny dodawane są do tych uzyskanych w pierwszej część Rankingu. Drukarnia, która uzyska największą ocenę średnią – wygrywa.

Do drugiej części Rankingu i wyboru Drukarni Dziełowej Roku 2018/2019 przeszło 16 firm. Informacje o wynikach produkcyjnych nadesłało 6 z nich.
A które drukarnie wstąpiły w tym roku na podium?


Na najwyższym miejscu utrzymał się poznański ABEDIK. Wysoka ocena wydawców ‒ 5,86, do tego świetne wyniki produkcyjne (wzrost obrotów prawie o 40% oraz wielkość inwestycji przyniosły tej drukarni po raz kolejne to zaszczytne miejsce. W sumie 5,93 pkt.


Na miejscu drugim lubelska Drukarnia Akapit. To miejsce dała drukarni bardzo wysoka, najwyższa w tej edycji Rankingu, ocena wydawców (5,96) oraz solidna ocena za wyniki produkcyjne (3,18). W sumie 4,57 pkt.

Na miejscu trzecim ex aequo (po 4,37 pkt.) Białostockie Zakłady Graficzne S.A, oraz Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (tak samo jak w roku ubiegłym). Oceny BZGraf: 5,25 (ocena wydawców, 3,48 (wyniki rozwoju drukarni) – w sumie 4,37; Drukarnia Wydawnicza: analogicznie 5,88 oraz 2,85.

Wszystkim laureatom gratulujemy.

Stoją od lewej: Lucjan Rzepka (Drukarnia Abedik), Piotr Janicki (Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca), Marcin Samojłowicz (Białostockie Zakłady Graficzne), Jarosław Baryła (Drukarnia Akapit). Siedzą; Janusz Kopacz (członek Zarządu Warszawskiej Sekcji Poligrafów), Andrzej Palacz (red. naczelny magazynu “Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl)

Sumując wyniki produkcyjne zakładów biorących udział w Rankingu, odnotowujemy finansowy skok obrotów o 22% w stosunku do 2020. Zdajemy sobie sprawę, że jest to w części wynikiem wzrostu cen na papier i inflacji. Bardziej więc adekwatne do rzeczywistości będzie ocena produkcji egzemplarzy książek. I tak, w kategorii książki w oprawie złożonej odnotowaliśmy wzrost o 14,6%, książek klejonych – 8,9%.

A oto pełne dane Rankingu:

Przypominamy, że drukarnie świadczące usługi druku cyfrowego (oprócz zakładów, w których druk cyfrowy jest elementem dodatkowym usług) nie biorą jeszcze udziału w drugiej części Rankingu. Dlatego też to wydawcy wybierają najlepsze ich zdaniem drukarnie. Przypominamy, że w 2022 roku to:

  • Miejsce I – TOTEM.COM.PL (Inowrocław)
  • Miejsce II – Drukarnia SOWA (Warszawa)
  • Miejsce III – Mazowieckie Centrum Poligrafii (Marki)

Organizatorami rankingu są Sekcja Poligrafów SIMP, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, magazyn „Wydawca”. Patronem medialnym Rankingu od lat jest miesięcznik „Poligrafika”.

(redakcja magazynu “Wydawca”)


Dodaj komentarz