Dotacje Rynek wydawniczy

Instytut Książki zaprasza do udziału w programie Publishing Proposals

Instytut Książki zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do programu Publishing Proposals. Nabór wniosków jest ciągły – zgłoszenia przesłane do 15 dnia danego miesiąca zostaną rozpatrzone do końca danego miesiąca.

W ramach programu Instytut Książki finansuje do 15 stron prezentacji wydawniczej w języku obcym. Minimum 2/3 całości musi stanowić próbny przekład książki na język obcy. Dodatkowe materiały o książce (takie jak streszczenie, raport czytelniczy, recenzja, biografia autora itp.) mogą obejmować nie więcej niż 1/3.
Wniosek składa bezpośrednio Wydawca lub Agent, wypełniając formularz i przesyłając go na adres: proposale@instytutksiazki.pl.

Minimum 75% kwoty otrzymanej od Instytutu Książki na przygotowanie Proposalu musi być przeznaczone na wynagrodzenie dla tłumacza.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 marca 2023 r., a rozstrzygnięcie konkursu odbywać się będzie każdorazowo nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono ofertę.

Ostatnie wnioski w 2023 roku są przyjmowane do 15 października (z rozstrzygnięciem do 31 października)

Więcej informacji na stronie Instytutu Książki.

Dodaj komentarz