Poligrafia Ranking drukarń

Ranking Polskich Drukarń Dziełowych 2022/2023 – WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE – wyniki!

Pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie poznaliśmy tegorocznych laureatów Rankingu WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE, pierwszego etapu Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych. Wręczenie dyplomów tradycyjnie zakończyło uroczystość rozstrzygnięcia 63. Konkursu PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2022. Organizatorami rankingu są Sekcja Poligrafów SIMP, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, magazyn „Wydawca” i portal wydawca.com.pl.
Patronem medialnym Rankingu od lat jest miesięcznik „Poligrafika”, w tym roku dołączył „Świat Druku”.

Wręczono również dyplomy w przeprowadzonym przez portal wydawca.com.pl plebiscycie na najsympatyczniejszą drukarnię.

Przypominamy, że to klienci drukarń oceniają tu zakłady, z którymi współpracują, oceniając je pod względem jakość produkcji, terminowość wykonywania zleceń oraz komunikatywność, czyli przepływ informacji między wydawcą a drukarnią. Oceny dokonywane są w skali 1-6 – drukarnia, która uzyska największą ocenę średnią – wygrywa.

W tym roku zmieniliśmy nieco zasady przeprowadzania Rankingu oraz liczenia punktów. Po pierwsze, zrezygnowaliśmy z podziału zakładów na drukarnie cyfrowe i offsetowe. Ze względu na przenikanie się tych technologii w zakładach (offsetowe drukarnie kupują sprzęt do druku cyfrowego i na odwrót) mija to się z celem. Po drugie, zmieniliśmy zasady liczenia punktów ocen – chcemy uwzględniać liczbę kierowanych do drukarń zleceń. Od dawno to planowaliśmy. Obawialiśmy się jednak, że wydawcy niechętnie dzielić się będą z nami tą wiedzą. Ku naszemu miłemu zaskoczeniu nie było z tym większych problemów, zostało to dobrze przyjęte przez wydawców. Zdecydowana większość takie informacje nam podała, choć często w nieco okrojonej formie, podając przybliżone dane. Dlatego też, opierając się o nadsyłane przez Państwa informacje, zawierające liczby zleceń kierowanych do poszczególnych drukarń, wydawnictwa dzielimy na 5 grup: I – 1- 5 zleceń, II – 5-10, III – 10-20, IV – 20-40, V – powyżej 40. Wartość oddanego głosu mnożona jest przez numer grupy. W ten sposób preferowani są wydawcy z dużą liczbą zleceń.

W tym roku na naszą ankietę odpowiedziało 283 wydawców, grafików książki, pracowni graficznych itd. Nowością są ankiety od samowydawców, grupy, która zajmuje coraz większą cześć mocy produkcyjnych zakładów. Najwięcej głosów (ankiet) oddano na lubelską drukarnię Akapit oraz Opolgraf – po 57, następnie Totem i Mazowieckie Centrum Poligrafii – po 55, Abedik z Poznania – 50.
Częściej niż w roku ubiegłym oceniono prawie wszystkie zakłady. Duży skok w tym zakresie odnotowały: Opolgraf (z 15 do 57), Abedik (z 27 do 50), łódzka drukarnia Read Me (z 13 d0 29), toruński Zapolex (z 10 do 23).
Pułap 10 ankiet po raz pierwszy przekroczyły Edica, Elpil, Konińska Drukarnia Dziełowa. Po raz pierwszy pojawiła się toruńska Machina Druku, bodajże po raz pierwszy krakowska Drukarnia Leyko (15 ocen), co w sumie nie dziwi, gdyż zakład ten przejął pewnie część klientów Drukarni Colonel.

Wydawcy ocenili 89 zakładów poligraficznych, z czego do Rankingu zakwalifikowano 16 drukarń, które przekroczyły próg 15 ocen. Na podniesienie progu zdecydowaliśmy się ze względu na wzrost liczby ocen (im większa, tym bardziej prawdziwa jest ocena zakładu).


A oto, które miejsca na podium zajęły drukarnie:

I MIEJSCE – Drukarnia Akapit (Lublin). Zakład z Lublina pojawia się w naszym rankingu po raz czwarty i po raz trzeci na pierwszym miejscu. Wydawcy bardzo wysoko ocenili go we wszystkich trzech kategoriach, przyznając prawie same szóstki: jakość produkcji – 5,96, terminowość produkcji – 5,95 oraz komunikatywność – 5,99. W sumie 5,97

II MIEJSCE – drukarnia ABEDIK z Poznania. W tym roku wydawcy nieco bardziej surowo potraktowali poznański zakład pod względem jakości produkcji (5,85 do 5,81), za to wyżej w dwu kolejnych kategoriach: terminowość – 5,89 do 5,92, komunikatywność – 5,85 do 5,95. W sumie 5,86 do 5,89 w tym roku.

III MIEJSCE (ex aequo)
– Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca (Kraków).
Drukarnia utrzymuje się w czołówce polskich drukarń dziełowych choć z nieco gorszym średnim wynikiem (5,88 w 2022 roku, w obecnym 5,84). Poprawiła się nieco ocena jakości produkcji (5,84 do 5,88 ), spadła natomiast ocena terminowości realizacji produkcji (5,80 do 5, 76) oraz komunikatywności (6,0 do 5,90).
– Totem.com.pl (Inowrocław)
Z średnią oceną 5,84 drukarnia została oceniona lepiej niż w roku ubiegłym (5,80). Gorzej oceniono jakość produkcji (5,86 do 5,81), wyżej terminowość 5,76 do 5,85) oraz komunikatywność (5,79 do 89).

Wszystkim tegorocznym laureatom serdecznie gratulujemy!

Zakłady ocenione przez poniżej czterech zleceniodawców: Advert, Alkor, Arka, ArtDruk, Argraf, Artis Poligrafia, Beltrani, Centrum Poligrafii /Drukomatic, Custom, D&D, Djaf, Drukarnia CGS, Drukarnia Księży Werbistów, Drukarnia na Księżym Młynie, Drukarnia Perfekt (Alek. Kujawski), Drukarnia Tekst, Druk-Serwis, DUX, Edit, Ekodruk, Elcon, Esus, Grafarti, Hornet, Interdruk Corporation, Interdruk Paula Skwiot, Lega, LCL, Libra Print, Lotos Poligrafia, Matrix, Multiprint, MZGraf, Normex, Omega Press, Orthdruk, OSDW Azymut, Paper&Tinta, Platan, Poligrafia Janusz Nowak, Poligrafia Salezjańska, PWP Interdruk, Signum Poligrafia, Standruk, Tinta Poligrafia, Techgraf, Tolek, Transdruk, Trend, Unidruk, Walstead, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Stoją od lewej strony: Piotr Urbański (prezes drukarni Machina Druku, III miejsce w plebiscycie Drukarnia wydawniczych sympatii), Piotr Janicki [prezes Drukarni Wydawniczej im W.L. Anczyca, III miejsce (ex aequo z drukarnią Totem.com.pl) w Rankingu WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE oraz II miejsce w plebiscycie Drukarnia wydawniczych sympatii], Jarosław Baryła (dyrektor zarządzający Drukarni Akapit sp. z o.o., I miejsce w Rankingu WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE)

Na koniec kilka uwag dot. przyjmowania ankiet. Chcąc uzyskać jak największą ich liczbę, zawsze przesuwamy „ostateczny” termin ich odbioru – do ostatniej chwili. Wszyscy wydawcy, którzy ankiety nadesłali, wpisywani są do dostępnej dla Państwa tabeli na naszej stronie www.wydawca.com.pl. Możecie więc to sprawdzać. Niekiedy ankiety docierają podpisane wyłącznie nazwiskiem (a nawet bez tego) i ich autorzy nie odpowiadają na nasze zwrotne e-maile. Przy tak dużej liczbie ankiet może się więc zdarzyć, że któreś z wydawnictw/zleceniodawców nie zostanie wpisane do tabeli, co nie oznacza, że jego ocena nie zostanie uwzględniona.


Obok zamieszczamy wykaz ocenionych drukarń wraz z liczbą ocen oraz wykaz wydawnictw i instytucji, które nadesłały już ankiety.


2 thoughts on “Ranking Polskich Drukarń Dziełowych 2022/2023 – WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE – wyniki!

Dodaj komentarz