Poligrafia Ranking drukarń

Ranking Polskich Drukarń Dziełowych 2023/2024 – WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE – wyniki!

Pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie poznaliśmy tegorocznych laureatów Rankingu WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE, pierwszego etapu Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych. Wręczenie dyplomów tradycyjnie zakończyło uroczystość rozstrzygnięcia 64. Konkursu PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2023.
Wręczono również dyplomy w przeprowadzonym przez portal wydawca.com.pl plebiscycie na najsympatyczniejszą drukarnię.

Przypominamy, że to klienci drukarń oceniają tu zakłady, z którymi współpracują, oceniając je pod względem jakość produkcji, terminowość wykonywania zleceń oraz komunikatywność, czyli przepływ informacji między wydawcą a drukarnią. Oceny dokonywane są w skali 1-6 – drukarnia, która uzyska największą ocenę średnią – wygrywa.

Podobnie jak w roku ubiegłym zastosowaliśmy nowe zasady. Po pierwsze, zrezygnowaliśmy z podziału zakładów na drukarnie cyfrowe i offsetowe. Ze względu na przenikanie się tych technologii w zakładach (offsetowe drukarnie kupują sprzęt do druku cyfrowego i na odwrót) mija to się z celem. Po drugie, zmieniliśmy zasady liczenia punktów ocen – uwzględniamy liczbę kierowanych do drukarń zleceń. Obawialiśmy się, że wydawcy niechętnie dzielić się będą z nami tą wiedzą, ku naszemu miłemu zaskoczeniu nie było z tym większych problemów, tym bardziej, że prosiliśmy o liczby przybliżone (skalę wielkości). Dziękujemy. W zależności od liczby kierowanych do poszczególnych drukarń zleceń wydawnictwa podzieliliśmy na 5 grup: I – 1- 5 zleceń, II – 5-10, III – 10-20, IV – 20-40, V – powyżej 40. Liczba punktów jest iloczynem przyznanych przez wydawcę punktów i numeru grupy (np. wydawnictwo A, które skierowało do drukarni 20 zleceń i oceniło je na 5, otrzyma 15 punktów. Itd. W ten sposób preferowani są wydawcy z dużą liczbą zleceń.
W tym roku na naszą ankietę odpowiedziało 159 wydawców, grafików książki, pracowni graficznych itd. Nowością są ankiety od samowydawców, grupy, która zajmuje coraz większą cześć mocy produkcyjnych zakładów. Najwięcej głosów (ankiet) oddano na inowrocławski Totem – 59, na Abedik z Poznania 37, Readme i Sowa po 24, Opolgraf – 23.
Pułap 10 ankiet po raz pierwszy przekroczyła Fabryka Druku z Warszawy. Po raz pierwszy pojawiła się toruńska Machina Druku, bodajże po raz pierwszy krakowska Drukarnia Leyko (15 ocen), co w sumie nie dziwi, gdyż zakład ten przejął pewnie część klientów Drukarni Colonel.
Wydawcy ocenili 84 zakłady (w ubiegłym roku 89), z czego do Rankingu zakwalifikowano 16 drukarń, które oceniło co najmniej 10 klientów.


A oto, które miejsca na podium zajęły drukarnie:

I miejsce – Drukarnia Sowa (Warszawa).
Drukarnia ta od lat utrzymuje się w czołówce polskich cyfrowych drukarń dziełowych. W tym roku jest bezkonkurencyjna, osiągając najlepsze wyniki we wszystkich kategoriach (po 5,96). To jeden z niewielu tego typu przypadków w ponad dwudziestoletniej tradycji naszego Rankingu. W ubiegłym roku Sowa osiągnęła 5,82 [jakość produkcji (5,84), terminowość realizacji produkcji (5,87), komunikatywność (5,75)]. Ze względu na zmianę systemu liczenia punktów porównanie ocen z latami wcześniejszymi nie ma sensu.

II MIEJSCE (ex aequo)
– drukarnia Abedik (Poznań).
W tym wydawcy wyżej ocenili poznański zakład pod względem jakości produkcji (5,93 do 5,81), tak samo pod względem terminowości – po 5,92, zdecydowanie gorzej po względem komunikatywności – 5,88 do 5,95. W sumie jednak drukarnia zdobyła średnią ocenę 5,91, nieco wyżej niż w roku ubiegłym (5,89).
– Drukarnia Akapit (Lublin). Zakład z Lublina w tym roku nieco gorzej. Wydawcy wysoko ocenili go we wszystkich trzech kategoriach: jakość produkcji – 5,90 (w 2023 roku 5,96), terminowość realizacji zleceń – 5,90 (5,95) oraz komunikatywność – 5,93 (5,99). W sumie 5,91 (5,97).
Być może na wynik ten wpłynęła mniejsza liczba tegorocznych ankiet na tę drukarnię (tylko 15, w roku ubiegłym 57).

III miejsce
– Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca (Kraków).
To chyba ulubiona cyfra krakowskiego zakładu. W ubiegłym roku, podobnie jak wielokrotnie wcześniej, z średnią oceną 5,84 „Anczyc” zajął trzecie miejsce. Tegoroczna wyższa ocena – 5,90 pozwoliła „tylko” utrzymać pozycję. Wydawcy w tym roku wyżej ocenili jakość produkcji – 5,94 (5,88 w 2023 r.) oraz terminowości realizacji zleceń – 5,89 (5,75), niżej komunikatywności 5,86 – (5,90). To kolejny rok spadku ocen w tej kategorii.

Wszystkim tegorocznym laureatom serdecznie gratulujemy!

Organizatorami Rankingu są Sekcja Poligrafów SIMP, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, magazyn „Wydawca” i portal wydawca.com.pl. Patronami medialnymi są miesięczniki „Poligrafika” oraz „Świat Druku”.

Zakłady ocenione przez poniżej czterech zleceniodwaców: Alkor, AMW, Argraf, Arka, Beltrani, Bernardinum, Centrum Poligrafii /Drukomatic, Custom, Djaf, Drukarnia CGS, Drukarnia Księży Werbistów, Drukarnia na Księżym Młynie, Druk-Serwis, Edit, Elanders, Elit, Esus, Grafarti, Grafkarton, Grafpol, Gryf-Direct, Greg, Hajstra, Hornet, Hot-Art, Interdruk Corporation, Jagart, Know-How, K&K, LCL, Lega, Libra Print, Lotos Poligrafia, Machina Druku, Matrix, MZGraf, Normex, Omega Press, OSDW Azymut, Pasaż, Petit Skład – Druk – Oprawa, Platan, Poligrafia Janusz Nowak, Poligrafia Salezjańska, Signum Poligrafia, Sindruk, Tolek Drukarnia im. K. Miarki, Vilpol, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Zakład Poligraficzny A. Frąckowiak, Zapol.

Przedstawiciele niektórych laureatów tegorocznych (2024) rankingów (od lewej); Drukarni Azymut i Machiny Druku oraz zwycięzcy Rankingu Wydawcy Wybierają Drukarnię Drukarni Sowa


Dodaj komentarz