Poligrafia Ranking drukarń

XXII Ranking Drukarń Dziełowych – „Drukarnia Dziełowa Roku 2022/2023” wybrana!

Organizatorzy:


Patronat medialny:

W czwartek 26 października 2023 roku poznaliśmy wyniki Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych 2022/2023. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 26 października, tradycyjnie pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.Podobnie jak w latach poprzednich ranking przebiega w dwu etapach: „WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE”, DRUKARNIA DZIEŁOWA ROKU.W pierwszej części to wydawcy oceniają współpracujące z nimi zakłady poligraficzne. Brane są pod uwagę trzy kategorie: jakość produkcji, terminowość wykonywania zleceń oraz komunikatywność, czyli przepływ informacji między wydawcą a drukarnią. Skala ocen ‒ 1-6.
W drugiej części Rankingu brane są pod uwagę parametry rozwoju drukarń: wielkość produkcji, wydajność pracy, wielkość inwestycji, eksport. Przeliczone na punkty oceny dodawane są do tych uzyskanych w pierwszej część Rankingu. Drukarnia, która uzyska największą ocenę średnią – wygrywa.

Do drugiej części Rankingu i wyboru Drukarni Dziełowej Roku 2022/2023 przeszło 16 firm. Informacje o wynikach produkcyjnych nadesłało 7 z nich.
A które drukarnie wstąpiły w tym roku na podium?


Na najwyższym miejscu utrzymał się poznański Abedik. Wysoka ocena wydawców ‒ 5,89 (wyżej o 0,3 pkt. niż rok temu), do tego świetne wyniki produkcyjne (kolejny wzrost obrotów prawie o 40% oraz tradycyjnie już najwyższa wydajność) przyniosły tej drukarni po raz kolejne to zaszczytne miejsce. W sumie 5,42 pkt.

Na miejscu drugim, podobnie jak w roku ubiegłym, lubelska Drukarnia Akapit. To miejsce dała drukarni bardzo wysoka, najwyższa w tej edycji Rankingu, ocena wydawców (5,96) oraz solidna ocena za wyniki produkcyjne 4,52. W roku 2022 drukarnia ta najwięcej zainwestowała w grupie ocenianych zakładów (w przeliczeniu na jednego zatrudnionego). W sumie 5,25 pkt.

Na miejscu trzecim, po raz pierwszy na podium od lat – gratulujemy, inowrocławski Pozkal. Oceny: 5,76 (ocena wydawców), 2,87 (wyniki rozwoju drukarni; solidna wydajność i wzrost obrotów) – w sumie 4,32.

Od lewej: Artur Chęsy – Drukarnia Pozkal, Małgorzata Miśkiewicz – Drukarnia Abedik (Poznań), Jarosław Baryła – Drukarnia Akapit

Wszystkim laureatom gratulujemy.


Wyniki produkcyjne 2022 roku nie nastrajają pozytywnie. Mimo że wszystkie zakłady odnotowały wzrost obrotów, w sumie prawie taki sam wzrost jak rok temu: 21% w stosunku do 22%, to bodaj po raz pierwszy w historii naszego Rankingu spotkaliśmy się ze spadkiem fizycznej produkcji – w przypadku oprawy twardej to prawie o 35%, zintegrowanej – 10%. Czy kompensuje to nieznaczny, bo o niecałe 3% wzrost produkcji książek w oprawie klejonej? Przypominamy, że w 2021 roku w oprawie złożonej odnotowaliśmy wzrost o 14,6%, natomiast książek klejonych o 8,9%. Niestety wzrost obrotów wynika głównie ze wzrostu cen papieru i generalnie inflacji.
Co rok sprawdzamy wielkość eksportu w produkcji polskich drukarń. W ocenianej grupie zakładów udział ten wzrósł nieznacznie o jeden procent (w 2021 spadł o 3,5%), co dało wzrost obrotów o ponad 33% .
Ciekawie wypada porównanie wydajności pracy w poszczególnych zakładach. Od lat przoduje tu ABEDIK, gdzie jedna osoba wypracowuje w ciągu roku 0,73 mln zł (w 2021 ‒ 0,58, w 2020 ‒ 0,51). Wysoką wydajnością może pochwalić się toruński Zapolex ‒ 0,38 mln zł na jednego pracownika i inowrocławski Pozkal (0,37, w 2021 roku ‒ 0,25 mln zł). Ze względu na inflację wskaźnik ten wzrósł we wszystkich zakładach i na ile to wynika z istotnie lepszej wydajności trudno powiedzieć.

A oto pełne dane Rankingu:


Organizatorami rankingu są Sekcja Poligrafów SIMP, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, magazyn „Wydawca”. Patronem medialnym Rankingu od lat jest miesięcznik „Poligrafika”.

(redakcja magazynu “Wydawca”)


Dodaj komentarz