Organizacje branżowe Rynek wydawniczy

Program działań Instytut Książki na najbliższe lata

Na stronie Instytut Książki (IK) zamieszczono program działań tej nowej/starej instytucji. Misją IK będzie animowanie polskiej przestrzeni literackiej z uwzględnieniem działalności wszystkich jej indywidualnych oraz zbiorowych podmiotów, a także upowszechnianie polskiego dziedzictwa literackiego.
Przypominamy, że obecny IK powstał na mocy zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2024 r w wyniku połączenia dotychczasowego Instytutu Książki i Instytutu Literatury. Jej dyrektorem został Grzegorz Jankowicz.


Do najważniejszych celów IK będą należeć: dbałość o rozwój kultury literackiej w Polsce, promocja polskiej literatury w kraju i za granicą, inicjowanie i prowadzenie aktywności proczytelniczych w Polsce, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rodzimej twórczości literackiej, a także wspieranie rynku książki.

Działalność programowa IK skupi się na czterech obszarach: Programie Krajowym, Programie Zagranicznym, Wsparciu dla Osób Piszących i Rynku Książki oraz Bibliotekach.

Wybrane działania obu połączonych instytucji będą kontynuowane, ale pojawią się nowe programy i projekty odpowiadające na potrzeby rodzimego środowiska literackiego i rynku książki, a także na najnowsze trendy za granicą.

Program działania Instytutu Książki na lata 2024-2029
 

(źródło: Instytut Książki)


Dodaj komentarz