Dotacje Rynek wydawniczy

Program „Literatura” – dotacje 2023 roku

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Literatura”. Na 380 zgłoszonych pozycji dotacje na razie otrzymało 143. Wydawcom, których propozycje  otrzymały co najmniej 50 pkt, przysługuje możliwość złożenia odwołania (do 5 marca).  

Wyniki naboru znaleźć można pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/literatura5


Dla Państwa przyjrzeliśmy się tegorocznym wynikom.

Największą ilość punktów (92) zdobyło wydanie książki Henryka Głębockiego Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli, propagandzie i debatach 1856-1866. O dotację wystąpiło wydawnictwo Arcana, przyznana kwota to 30 tys. zł.

A oto wydawnictwa które otrzymały największe dofinansowania.

Najwięcej, bo126 tys. zł, otrzyma Fundacja św. Mikołaja na wydaniem czterech książek. Fundacja została powołana w 2005 roku, a jej cele to m.in: prowadzenie i wspieranie badań naukowych z zakresu filozofii, teologii, prawa, ekonomii oraz nauk społecznych i humanistycznych, promocja kultury, w szczególności w zakresie promocji filozofii, teologii, myśli politycznej, literatury i historii. Wśród przeznaczonych do dotacji publikacji przekład książki Alaina Besançona L’Image interdite. Une histoire intellectuelle de l’iconoclasme (tłumaczenie dosłowne: Zakazany obraz. Intelektualna historia ikonoklazmu) – prawie 55 tys. (na dwa lata).

118 tys. zł wpłynie na konto Białego Kruka na wydanie 4 książek, z czego 34,0 tys. zł na przetłumaczenie Chronica Polonorum Macieja Miechowity z łaciny na j. polski (z okazji 500-lecie śmierci autora).

94,1tys. zł. otrzyma Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego na wydanie 4 pozycji, w tym 34 tys. zł na przekład na język polski książki Karla Löwitha poświęconej europejskiej metafizyce

Z pokaźnych dotacji na pojedyncze książki warto wymienić Bliżej muzeum – publikację dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby (część druga). Wuda ją Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”. Przyznana dotacja – 56 tys. zł (na dwa lata).

Pojawiło się kilka pozycji, które można zaliczyć do literatury branżowej (wydawniczej): Wydawnictwo Karatrer przygotowuje publikację pod roboczym tytułem Historia polskich wydawnictw książkowych. Przyznana kwota dotacji na jej wydanie i promocję to 56 tys. (na dwa lata); Stowarzyszenie Wydawców Katolickich – wyda Książkę dziecięcąa w ofercie wydawnictw religijnych – wydawniczy fenomen XXI wieku, kwota dotacji to 28 tys. zł; Wydawnictwo słowo/obraz terytoria otrzyma 21,3 tys. zł na publikację i promocję książki Bibliofollia, czyli książkowe szaleństwo Alberto Castoldiego.

A które wydawnictwa nic nie dostały? – m.in. Wydawnictwo Akademickie Dialog na wydanie tomu 10. publicystyki Tadeusza Dołęgi Mostowicza z serii “Teksty niewydane” (Teksty teatralne, filmowe, recenzje), Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego na bibliofilską edycja wyboru utworów Aleksandra Fredry Lubić i kochać z komentarzem, czy też Firma Księgarska Mawi sp.j. Jerzy Majewski, Jacek Wiśniewski na publikację Powstanie styczniowe na ziemi konińskiej.

Teraz czekamy na kolejną listę, która uwzględni ewentualne odwołania.


Dodaj komentarz