Dotacje Rynek wydawniczy

Program „Literatura” – dotacje 2023 roku

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Literatura”. Na 380 zgłoszonych pozycji dotacje na razie otrzymało 143. Wydawcom, których propozycje  otrzymały co najmniej 50 pkt, przysługuje możliwość złożenia odwołania (do 5 marca).  

Wyniki naboru znaleźć można pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/literatura5


Dla Państwa przyjrzeliśmy się tegorocznym wynikom.

Największą ilość punktów (92) zdobyło wydanie książki Henryka Głębockiego Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli, propagandzie i debatach 1856-1866. O dotację wystąpiło wydawnictwo Arcana, przyznana kwota to 30 tys. zł.

A oto wydawnictwa które otrzymały największe dofinansowania.

Najwięcej, bo126 tys. zł, otrzyma Fundacja św. Mikołaja na wydanie czterech książek. Fundacja została powołana w 2005 roku, a jej cele to m.in: prowadzenie i wspieranie badań naukowych z zakresu filozofii, teologii, prawa, ekonomii oraz nauk społecznych i humanistycznych, promocja kultury, w szczególności w zakresie promocji filozofii, teologii, myśli politycznej, literatury i historii. Wśród przeznaczonych do dotacji publikacji przekład książki Alaina Besançona L’Image interdite. Une histoire intellectuelle de l’iconoclasme (tłumaczenie dosłowne: Zakazany obraz. Intelektualna historia ikonoklazmu) – prawie 55 tys. (na dwa lata).

118 tys. zł wpłynie na konto Białego Kruka na wydanie 4 książek, z czego 34,0 tys. zł na przetłumaczenie Chronica Polonorum Macieja Miechowity z łaciny na j. polski (z okazji 500-lecie śmierci autora).

94,1tys. zł. otrzyma Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego na wydanie 4 pozycji, w tym 34 tys. zł na przekład na język polski książki Karla Löwitha poświęconej europejskiej metafizyce

Z pokaźnych dotacji na pojedyncze książki warto wymienić Bliżej muzeum – publikację dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby (część druga). Wyda ją Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”. Przyznana dotacja – 56 tys. zł (na dwa lata).

Pojawiło się kilka pozycji, które można zaliczyć do literatury branżowej (wydawniczej): Wydawnictwo Karatrer przygotowuje publikację pod roboczym tytułem Historia polskich wydawnictw książkowych. Przyznana kwota dotacji na jej wydanie i promocję to 56 tys. (na dwa lata); Stowarzyszenie Wydawców Katolickich – wyda Książkę dziecięcąa w ofercie wydawnictw religijnych – wydawniczy fenomen XXI wieku, kwota dotacji to 28 tys. zł; Wydawnictwo słowo/obraz terytoria otrzyma 21,3 tys. zł na publikację i promocję książki Bibliofollia, czyli książkowe szaleństwo Alberto Castoldiego.

A które wydawnictwa nic nie dostały? – m.in. Wydawnictwo Akademickie Dialog na wydanie tomu 10. publicystyki Tadeusza Dołęgi Mostowicza z serii “Teksty niewydane” (Teksty teatralne, filmowe, recenzje), Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego na bibliofilską edycja wyboru utworów Aleksandra Fredry Lubić i kochać z komentarzem, czy też Firma Księgarska Mawi sp.j. Jerzy Majewski, Jacek Wiśniewski na publikację Powstanie styczniowe na ziemi konińskiej.

Teraz czekamy na kolejną listę, która uwzględni ewentualne odwołania.


One thought on “Program „Literatura” – dotacje 2023 roku

Dodaj komentarz