Galeria Kalendarzy

Kalendarze – często dzieła sztuki, które, gdy minie rok, przepadają w bezdnie niepotrzebnych i zużytych rzeczy. Spróbujmy zachować je w pamięci i wybierzmy te najciekawsze. Na naszym portalu uruchamiamy więc stosowaną Galerię, prosząc naszych czytelników – wydawców, drukarzy, osoby kochające piękne druki – o przysyłanie na nasz adres kalendarzy, które Waszym zdaniem zasługują na szerszą prezentację i które mogą stanąć w szranki konkursowe.

Kalendarze przekażemy instytucją powołanym do gromadzenia tego typy produktów artystycznych: Muzeum Drukarstwa Warszawskiego oraz Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.


Kalendarze prosimy przesyłać na adres naszej redakcji:
“Wydawca”
03-130 Warszawa
ul. A. Kamińskiego 20a/39

Z góry dziękujemy!

Kalendarze 2022 roku

Zamek Królewski w Warszawie

zdjęcia:  Andrzej Ring i Lech Sandzewicz.
druk:  ???

Arctic Paper

autor prac: @bownikstudio
druk: Argraf
zdjęcia: @domlewinski
projekt: Aneta Kowalczyk @blow_up_press
kalendarz został wydrukowany na Munken Polar Rough 170 g/m2 i Munken Polar Board 1.7 mm (spód kalendarza)

Kalendarze 2021 roku

Arctic Paper

zdjęcia: Kacper Kowalski
projekt: Aneta Kowalczyk

Opolgraf

praca: Marcin Painta

Zamek Królewski w Warszawie

zdjęcia:  Andrzej Ring i Lech Sandzewicz.
druk: Sinodruk (Opole)

Kalendarze 2020 roku

Kalendarz książkowy Munken 2020

Zamek Królewski w Warszawie 2020

Papyrus Sp. z o.o. – „Księżycowy kalendarz”