Drukarnie

Gdański Grafix wkracza

Prezentujemy gdańską drukarnię, która powoli zmienia swą specjalizację – z typowo akcydensowej w dziełową. Historia powstania zakładu jest typowa, podobna do wielu innych drukarń w Polsce zaczynających w momencie przełomu 1989 roku: od używanego Romayora ustawionego w wynajętym pomieszczeniu – tu kotłowni spółdzielni mieszkaniowej, po nowoczesną, zatrudniającą kilkudziesięciu pracowników firmę z certyfikatem ISO 9001:2000 O […]

Drukarnie

Maszyny Kolbus BF 511 w polskich drukarniach dziełowych

W ostatnim czasie kilka polskich drukarń dziełowych zainwestowało w nowoczesne linie do oprawy twardej Kolbus BF 511. Urządzenia dostarczyła i zainstalowała firma Introzap, wyłączny dystrybutor Kolbusa w naszym kraju. Kolbus BF 511 to klasyczna linia do produkcji książek w oprawie twardej. Przeznaczona jest do obróbki wszystkich typów połączeń, tj. wkładów oklejonych, zszytych nićmi, zespolonych termonićmi […]

Drukarnie

55-lecie DNT

4 czerwca Drukarnia Naukowo-Techniczna S.A. obchodziła swoje święto. Drukarnia Naukowo-Techniczna S.A. w tym roku skończyła 55 lat. Była to okazja do zorganizowania dla pracowników zakładu święta, które, jak powiedział, podczas ceremonii otwarcia, prezes DNT Andrzej Janicki, powinno przekształcić się w Dzień Drukarza i na stałe wrócić do tradycji zakładu. W sobotę 4 czerwca, na terenie […]