Konkursy

Technikus 2022 przyznany

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, organizator Konkursu TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną informuje, że na tegoroczną edycję Konkursu napłynęły 63 pozycje . Organizator Konkursu dziękuje za nadesłanie publikacji wszystkim wydawcom. Lista nadesłanych pozycji stanowi załącznik do protokołu.

Jury Konkursu, obradujące w Warszawskim Domu Technika NOT 7 czerwca 2023 roku, postanowiło przyznać Puchary TECHNICUS 2023 za następujące pozycje:,

NAJLEPSZA KSIĄŻKA SZERZĄCA WIEDZĘ TECHNICZNĄ

 • Kierunki i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wybrane aspekty, redakcja: Anna Gawlak, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

NAJLEPSZY PORADNIK TECHNICZNY

 • Poradnik służby BHP, Marek Gałuszka, Wydawnictwo Tarbonus Sp. z o.o.

Jury postanowiło przyznać również wyróżnienia w obu kategoriach.

W kategorii „Najlepsza Książka” wyróżnienia otrzymują:

 • Centralna Kolej Transandyjska Callao – Lima – La Oroya, Przemysław Dominas, Księży Młyn, Dom Wydawniczy
 • Innowacje i inspiracje 150- lecie urodzin Jana Szczepanika, pod redakcją Elizy Krzyńskiej Nawrockiej, Wydawnictwo Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Trwałość mostów stalowych, Adam Wysokowski, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

W kategorii „Poradnik Techniczny” wyróżnienia otrzymują:

 • Organizacja i eksploatacja systemów letniego i zimowego utrzymania obszarów miejskich. Poradnik techniczny, Agnieszka Generowicz, Henryk Kultys, Andrzej Natkaniec, Jacek Sobczyk, Tomasz Bator, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla studentów informatyki, Khalid Saeed, Marek Parfieniuk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
 • Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych. Poradnik wydanie elektroniczne, praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Ryszarda Błażejewskiego, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski

Dodatkowo Jury Konkursu postanowiło przyznać Wyróżnienia Specjalne dla:

 • Polskie górnictwo rud miedzi zmiany środowiskowe. Monografia wybrane opracowania i dokumenty, Stanisław Downorowicz, Wydawca: Towarzystwo Konsultantów Polskich , Oddział w Lublinie,
 • Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom Konkursu: autorom, wydawcom oraz zgłaszającym pozycje.

Wręczenie pucharów i dyplomów odbyło się 28 czerwca 2023 roku w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5 w Warszawie , podczas posiedzenia Rady Krajowej FSNT – NOT.


Jury Konkursu obradowało 7 czerwca 2023 roku w składzie

 • prof. nadz. dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, wiceprezesa FSNT NOT (przewodniczący)
 • prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz – Towarzystwo Kultury i Historii Techniki,
 • mgr inż. Magdalena Borek-Daruk – Prezes Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.,
 • mgr Piotr Dobrołęcki – Polska Izba Książki,
 • mgr inż. Andrzej Palacz – członek Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP,
 • mgr inż. Marek Bielski – redaktor „Przeglądu Technicznego”,
 • mgr inż. Bronisław Hynowski – Prezes TKiHT,
 • mgr inż. Józef Trzionka – TkiHT, dziennikarz
 • mgr Anna Rozbicka – FSNT-NOT, sekretarz Jury

(info NOT)

One thought on “Technikus 2022 przyznany

Dodaj komentarz