Dotacje Księgarnie Różne

3,4 miliona złotych dla kameralnych księgarni w ramach „Certyfikatu dla małych księgarni”

Instytut Książki ogłosił wyniki naboru do programu „Certyfikat dla małych księgarni”, edycji na lata 2023-2024. W ramach naboru wpłynęło łącznie 150 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 85 księgarń – każda na kwotę 40 tys. złotych, co dało razem 3 mln 400 tys. złotych.

Nabór wniosków do tegorocznej edycji programu trwał od 21 kwietnia do 24 maja. Spośród 150 wniosków złożonych w ramach naboru 132 wnioski były poprawne pod względem formalnym (18 zawierało błędy formalne).

Zobacz listę księgarń, które uzyskały dotacje/zostały odrzucone (listy przed uwzględnieniem odwołań).

Program „Certyfikat dla małych księgarni” jest realizowany od 2021 roku przez Instytut Książki i jest bezpośrednią odpowiedzią Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kryzys w branży, która dodatkowo ucierpiała w czasie pandemii. Inicjatywa od samego początku świetnie wpisała się w spektrum działań proczytelniczych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytutu Książki.

Założeniem programu jest wsparcie niezależnych polskich księgarzy tak, aby mogli oni kontynuować swoją działalność. Tworząc program, Instytut Książki przyjął założenie, że lokalne księgarnie są nie tylko miejscami handlu książkami, ale także niewielkimi centrami dostępu do kultury, które kształtują literackie gusta lokalnych społeczności i pełnią niebagatelną rolę kulturotwórczą.

W edycji pilotażowej, która odbyła się w 2021 roku budżet programu wynosił 3 mln złotych. Wsparcie finansowe w kwocie 30 tys. złotych zostało wtedy udzielone 106 małym księgarniom z całej Polski. Księgarze mogli je przeznaczyć na koszty stałe utrzymania lokalu, promocję i konsulting (np. reklamę w lokalnych mediach czy w internecie), a także zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

W 2022 roku formuła programu formuła uległa modyfikacji – uproszczono zasady wypełnienia wniosku, poszerzono kategorie kosztów kwalifikowanych, a wsparcie finansowe mogło wynosić do 40 tys. zł, w podziale na dwa lata realizacji zadania. W dwóch naborach przeprowadzonych w 2022 roku wsparcia udzielono 100 podmiotom.

Jakie są zasady ubiegania się o wsparcie?

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe przeznaczone na zadanie obejmujące następuje kategorie wydatków:

  • koszty promocji księgarni (jest to kategoria obligatoryjna);
  • koszty konsultingu i doradztwa;
  • koszty stałe utrzymania lokalu księgarni – tu np. opłaty czynszowe czy koszty energii
  • koszty realizacji planu proczytelniczego – a więc np. koszty zorganizowania spotkania autorskiego, warsztatów literackich itp.
  • zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.
  • Jeden wniosek może dotyczyć jednego lub więcej niż jednego lokalu księgarni.

O wsparcie finansowe mogą starać się podmioty prowadzące małe księgarnie, które rozumiane są jako sklepy stacjonarne zajmujące się sprzedażą detaliczną książek, w których co najmniej 45% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działające poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, których oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. Liczba filii księgarni nie może być większa niż 2.

Wsparcie finansowe zadania wynosi do 40 000,00 zł w podziale na dwa lata budżetowe: w roku 2023 – 60% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, w roku 2024 r. – 40% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego. Finansowy wkład własny w realizowanym zadaniu nie jest wymagany.

(źródło Instytut Książki)

Dodaj komentarz