EDYCJA 2022/2023 Konkurs EDYCJA

EDYCJA 2022/2023 – książka zgłoszona przez FONT


Organizatorzy i sponsorzy Konkursu

Konkurs na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA 2022/2023
książka zgłoszona przez Fundację Otwartych Na Twórczość: trudny temat (pedofilia), świetne ilustracje.

Lidka Iwanowska-Szymańska, Nika Jaworowska-Duchlińska (ilustracje)
RYCERZ JAN, KRÓLEWNA KASIA i SMOK

redakcja: Żaneta Nelewajk
skład: Anna Sildatke / Studio ESTA
druk i oprawa: Akapit sp. z o.o. (Lublin)


Dodaj komentarz