Odeszli od nas

Nie żyje Anna Semkowicz-Holt

Córka Leona Marszałka -Anna Semkowicz-Holt, jedna z najwybitniejszych polskich dziennikarek radiowych, zmarła w Londynie 13 kwietnia po ciężkiej chorobie. Miała 62 lata.


Przez trzydzieści lat (1970-2001) była gwiazdą radiowej Trójki. Zrealizowała 150 audycji w cyklu „Urodzeni na początku wieku”, w których przedstawiła sylwetki najwybitniejszych ludzi nauki i kultury. W autorskim cyklu „W Iluzjonie Trójki” prezentowała najwybitniejszych twórców kina polskiego i światowego. Autorka cotygodniowych felietonów społeczno-obyczajowych (1982-1989) w ramach audycji „Zapraszamy do Trójki”.

Zrealizowała cykl „Co z tą inteligencją” (1989-92), próbę określenia roli inteligencji w okresie transformacji. Prowadziła (1992-2000) audycje z telefonicznym udziałem słuchaczy – „Kluby Trójki” oraz nocny program „Trójka pod Księżycem”. Przeprowadziła 145 rozmów w cyklu „Wszyscy Ludzie Trójki” na jubileusz 35-lecia Programu 3. Wraz z Pawłem Sztompke prowadziła cykl „Tylko bez polityki, proszę” (1994-2000) – spotkania z aktorami i reżyserami oraz studentami Akademii Teatralnej, a także publicznością zgromadzona w studiu.

W latach 90-tych kierowała Redakcją Słowa Programu 3 stając się inspiratorką wielu nowatorskich audycji realizowanych przez kolegów. Prowadziła seminaria w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej pt. „Sztuka rozmowy”. Przez kilka lat prowadziła rozmowy w telewizyjnym programie „Godzina szczerości” i program „Porozmawiajmy” w TVP Polonia.

Zyskała sobie trwałe miejsce w historii polskiej kultury.

Składamy wyrazy współczucia jej mężowi Brianowi oraz bratu Rafałowi.

(Barbara Petrozolin-Skowrońska; wykorzystałam informacje z tekstu
Moniki Makowskiej-Wasowskiej zamieszczonego na stronie Radia Wnet 13 IV).

Dodaj komentarz