Odeszli od nas

Zmarła Joanna Tylicka

Zawiadamiamy z żalem, że w dniu 24 IX b.r. zmarła Barbara Tylicka (1925 – 2013), dziennikarka, publicystka, krytyk literacki i redaktor naukowy słowników poświęconych literaturze młodzieżowej, autorka opowiadań i powieści dla dzieci.


Była wybitną znawczynią polskiej i światowej literatury młodzieżowej, którą zajmowała się wielostronnie od czasu studiów polonistycznych odbytych w l. 1945 – 1952 na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat (1956-1980) kierowała działem kulturalno-literackim popularnej gazety harcerskiej „Świat Młodych”. Należała do zespołu założycielskiego „Guliwera” , pierwszego w Polsce czasopisma poświęconego książkom dla dzieci i młodzieży. Była wieloletnim recenzentem Instytutu Wydawniczego „ Ńasza Księgarnia”, członkiem jury w konkursach literackich Fundacji ABCXXI.
Równolegle zajmowała się własną twórczością. Jej recenzje i artykuły krytyczno = literackie ukazywały się na łamach „Guliwera” i „Nowych Książek” oraz innych czasopism poświęconych kulturze. Publikowała też utwory dla dzieci, wśród których szczególną poczytność zyskały wielokrotnie wznawiane opowiadania Jeden dzień Ani i Kartki z zielonego zeszytu oraz napisana wspólnie z Henrykiem Chmielewskim powieść Generał Ciupinek.
Szczególną pozycję w Jej dorobku twórczym zajmują leksykony, stanowiące dla wszystkich odbiorców zainteresowanych literaturą młodzieżową nieocenione źródło informacji. Była redaktorem naukowym i opublikowała wraz z prof. Krystyną Kuliczkowską Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży (WP 1979, 1984). Jej przewodnik po literaturze dla dzieci i młodzieży Bohaterowie naszych książek (Literatura, 1999, ), przeznaczony dla szerokich kręgów czytelniczych otrzymał Nagrodę Literacką Polskiej Sekcji IBBY „Książka Roku, 2ooo”.Wydała wraz z prof. Grzegorzem Leszczyńskim Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej (Zakład Narodowy im, Ossolińskich, 2002), również wyróżniony Nagrodą Literacką Polskiej Sekcji IBBY „ Książka Roku, 2002” oraz Nagrodą „Edukacja XXI”. Opracowana przez Nią antologia Kartki z mojego pamiętnika, dokumentująca pierwsze próby własnych literackich wypowiedzi dzieci i młodzieży (MAW, 1979) otrzymała w 1980 r. cenione wyróżnienie międzynarodowe „Premio Europeo di Letteratura Giovanile .
Wśród wielu licznych prac znajdowała też czas na działalność społeczną. Była członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – w l. 1999-2002 pełniła funkcję sekretarza Zarządu Oddziału Warszawskiego – oraz członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i Polskiej Sekcji IBBY, w której działała od jej powstania w 1973 r.
Uhonorowana została licznymi odznaczeniami państwowymi, wśród nich Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz srebrnym medalem „ Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS”.
Była lubiana i szanowana w szerokim kręgu koleżeńskim. Cieszyła się przyjaźnią młodych czytelników, bibliotekarzy, z którymi utrzymywała trwałe i serdeczne kontakty, a także wielu wybitnych ludzi kultury. (hl)

Dodaj komentarz