Sekcja Poligrafów SIMP

SP SIMP wspiera Muzeum Drukarstwa Warszawskiego

Tematem głównym posiedzenia Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP, obradującego 27 lutego 2019 roku, była dyskusja nad listem do władz Warszawy w sprawie poszukiwania nowej lokalizacji Muzeum Drukarstwa Warszawskiego (MDW). Kierownik Muzeum – Pani Barbara Rogalska – przedstawiła problemy z jakimi placówka ta boryka się od zawsze: tymczasowe lokalizacje, mizerna powierzchnia, nie odpowiadająca potrzebom edukacyjnych (Muzeum prowadzi cieszące się zainteresowaniem dzieci i młodzieży warsztaty ,,poligraficzne” i ,,papiernicze”), możliwościom ekspozycyjnym (wystawy druków, prezentacja sprzętu i technologii) oraz bieżącej, muzealnej działalności. Optymalne potrzeby to ok. 2,5 tys. m.kw. w budynku poprodukcyjnym, a obecna lokalizacja – na ul. Ząbkowskiej, to jedynie namiastka tego, co MDW ma do zaoferowania warszawiakom i gościom stolicy. Ostatnia obietnica władz Pragi – udostępnienie Muzeum części pomieszczeń remontowanego spichlerzu d. młyna Michla (ul. Objazdowa 2) spaliła na panewce. Podobnie jak kilka lat wcześniej, gdy na potrzeby Muzeum planowano oddać budynek Drukarni “Życia Warszawy” na ul. Marszałkowskiej. Opracowana nawet została koncepcja zagospodarowania tego budynku, która Muzeum Warszawy (w jego skład wchodzi MDW) kosztowała 130 tys. zł.

Zarząd wyraził zaniepokojenie warunkami, w jakich przechowywane są zbiory – w dużej części składające się z darów drukarń, poligrafów, ludzi związanych z książką – w magazynach w Pruszkowie.
Barbara Rogalska podziękowała poligrafom za aktywność w sprawie zmiany lokalizacji kierowanej przez nią placówki.

Tu warto dodać, że w sprawę kolejnego (po kilku latach) listu do władz miasta w sprawie MDW zaangażowali się, oprócz Sekcji Poligrafów (głównie Bogdana Wyżykowskiego i Antoniego Szczepańskiego, m.in. koledzy Włodzimierz Wisła, Edward Dreszer, Leszek Gromek. To z ich inicjatywy padła propozycja poszukiwania stosowanego lokalu – jedna ewentualność – część pomieszczeń d. Drukarni Naukowo-Technicznej na Mińskiej.

List kierowany na ręce prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego zostanie podpisany przez wszystkie organizacje branżowe: Polską Izbę Druku, Polską Izbę Książki, Sekcję Poligrafów SIMP, Bractwo Kawalerów Gutenberga.

Zarząd Główny Sekcji Poligrafów SIMP obradował w poszerzonym gronie. Oprócz jego członków w budynku NOT pojawiła się dyrektor PIK Grażyna Szarszewska, dyrektor COBRPP Jacek Hamerliński, v-ce prezes Oddziału Warszawskiego SIMP Sylwester Staniszewski, wymienienie już B. Rogalska i Wł. Wisła.
G. Szarszewska omówiła stan rynku czytelniczego (zahamowany został spadek czytelnictwa), wydawniczego (rynek bardzo płytki, spadają nakłady, rośnie liczba tytułów) i księgarskiego w Polsce (rynek zdegenerowany i zdominowany przez wielkie hurtownie, księgarnie internetowe stosują ceny dumpingowe). Przedstawiła działania i problemy PIK zmierzające do powołania ustawy o książce (obecnie w tzw. “zamrażarce” sejmowej), porównała sytuację na rynku wydawniczo-księgarskim w Polsce i w Niemczech (działająca ustawa o książce, stałe ceny na publikacje, wyższa kultura prowadzenia biznesu).
(info ap)

Dodaj komentarz