Rynek wydawniczy Zagranica

Miliony euro na wsparcie rynku wydawniczego we Francji

Pierwsza transza w wysokości 2 milionów euro zostanie przeznaczona w połowie na pomoc społeczną dla autorów, druga połowa zostanie podzielona między francuskojęzyczne księgarnie za granicą i najbardziej zagrożone niezależne wydawnictwa. Powstaną także fundusze interwencyjne dla księgarń i wydawców.


Le conseil d’administration du Centre national du livre (CNL, pol. Rada Narodowego Centrum Książki) jednogłośnie przyjęła w piątek 3 kwietnia plan wsparcia w wysokości 5 milionów euro dla branży książki.

“W celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb” CNL postanowiła przeznaczyć pierwszą transzę w wysokości 2 milionów euro, z czego 1 milion euro „autorom w formie bezpośredniej pomocy społecznej”, 500 tys. euro dla francuskojęzycznych księgarń za granicą i 500 tys. euro dla „najbardziej zagrożonych niezależnych wydawnictw”, podaje komunikat prasowy.

Pomoc jest skierowana do autorów zrzeszonych w Société des Gens de Lettres (SGDL) i którzy nie będą mogli skorzystać z krajowego funduszu solidarności utworzonego przez rząd (do 1500 euro miesięcznie na razie w marcu i kwietniu).

W przypadku księgarń zarząd CNL głosował zasadniczo za utworzeniem funduszu interwencyjnego, otwartego dla innych partnerów, takich jak regiony, i zamierzał „zrekompensować straty poprzez dotacje ”. W zależności od sytuacji księgarnie mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 3 tys. do 10 tys. euro” .

Na takie samo wsparcie mogą liczyć wydawnictwa. Przy czym będzie ono skierowanie do oficyn, których roczna sprzedaż książek wynosi do 500 tys. euro netto, i które nie korzystają z krajowego funduszu solidarnościowego.

Również organizatorom wydarzeń, które miały się odbyć w maju i czerwcu 2020 r., a które zostały anulowane z powodu pandemii, CNL przydzieli dotacje „w drodze wyjątku”. Dotacje „będą uwarunkowane zobowiązaniem organizatora do dołożenia wszelkich starań, aby wynagrodzić organizatorów i uczestników wydarzeń na początkowo przewidzianych warunkach…”

(źródło Livres Hebdo)

Dodaj komentarz