EDYCJA 2022/2023 Konkurs EDYCJA

EDYCJA 2022/2023 – książki zgłoszone przez Wydawnictwo Arx Regia


Organizatorzy i sponsorzy Konkursu

Konkurs  na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA 2022/2023:
książki zgłoszone przez Arx Regia Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum cztery wspaniałe i doskonale wydrukowane albumy.

praca zbiorowa
ABAKANOWICZ – KONFRONTACJE

redaktor naukowy: Magdalena Białonowska
redaktor prowadzący: Tatiana Hardej
redakcja: Monika Baranowska
korekta: Lucyna Wydra, Anna Żółkiewska
fotoedycja: Anna Bukowska, Michał Martosz
opracowanie graficzne: Sławomir Krajewski / bookidea
druk i oprawa: Poligrafus


praca zbiorowa
BERNARDO BELLOTTO. W 300. ROCZNICĘ URODZIN MALARZA

redaktorzy naukowi: Artur Badach, Magdalena Królikiewicz
redaktor prowadzący: Anna Wlaźnik
redakcja: Monika Baranowska, Tatiana Hardej, Sylwia Jedlak-Dubiel
korekta: Mirella Hess-Remuszko, Lucyna Wydra, Anna Żółkiewska
fotoedycja: Anna Bukowska, Michał Martosz
tłumaczenia: Artur Badach (z j. wł.), Magdalena Królikiewicz (z j. ang.), Barbara Ostrowska (z j. niem.), Mateusz Salwa (z j. wł.), James West (z j. ang.)
projekt graficzny: Janusz Górski
DTP: Krzysztof Gotowicki
projekt okładki: ONTO STUDIO – Kaja Nosal. Anna Wręga
druk i oprawa: Argraf


Artur Badach, Magdalena Królikowska
BELLOTTO ZWANY CANALETTO. ZOBACZ TO!

redaktor serii: Tatiana Hardej
redaktor prowadzący: Lucyna Wydra
tłumaczenie: Szymon Włoch
redakcja i korekta: Sylwia Jedlak-Dubiel, Barbara Gaweł
opracowanie graficzne: Sławomir Krajewski / bookidea
druk i oprawa: Biały Kruk


praca zbiorowa
JAN PIOTR NORBLIN SENTYMENTALNY REPORTER

redaktor naukowy: Marta Zdańkowska
autorzy not: Regina Dmowska (R.D.), Paweł Ignaciak (P.I.), Marta Zdańkowska (M.Z.)
redaktor prowadzący: Lucyna Wydra
redakcja: Dorota Dul
korekta: Monika Baranowska, Sylwia Jedlak-Dubiel
fotoedycja: Anna Bukowska
opracowanie graficzne i skład: Jarosław Skawiński
projekt okładki: Magdalena Paleczna
druk i oprawa: Sindruk


Dodaj komentarz