Konkursy Konkursy poetyckie

XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki – zgłoszenia

Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu i Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu zapraszają do udziału w XX Ogólnopolskim Konkursie im. Michała Kajki. W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, którzy na adres organizatora prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nieocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem).

W skład jury zasiadają: Jakub Pacześniak (przewodniczący) – poeta, tłumacz, krytyk literack; dr Kamil Pilichiewicz – literaturoznawca, krytyk literacki; Igor Biełow – tłumacz literatury (prozy i poezji) polskiej.

Zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne – 2 000,00 zł, 1 000,00 zł, 500,00 zł. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody, podczas Gali (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu).

Terminy: nadsyłania prac – 15 stycznia (poniedziałek) – 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek); rozstrzygnięcia konkursu – 3 czerwca 2024 r. (poniedziałek); gala przyznania nagród – przełom lipca i sierpnia 2024 r.

Zestawy wierszy należy nadsyłać w czterech kopiach.

W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, wyróżnione lub nagrodzone w ostatnich trzech edycjach Konkursu (2021, 2022, 2023).

Prace należy nadsyłać w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Personalia, adres autora, numer telefonu, ewentualnie adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem.

Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach organizator powiadamia tylko laureatów. Wybór nagrodzonych wierszy zostanie opublikowany w „Toposie”, na stronie michalkajka.pl, w mediach społecznościowych Muzeum Michała Kajki w Ogródku.

Wiersze należy nadsyłać na adres: Polana Kultury w Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 9D, 12-250 Orzysz, z dopiskiem „Konkurs Michała Kajki”.

Dodatkowe informacje od godz. 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 87 423 70 10 oraz na stronie michalkajka.pl.

Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Piskiego, Burmistrza Orzysza, Dwumiesięcznika Literackiego „Topos”.

***

Muzeum Michała Kajki w Ogródku i Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu od osiemnastu edycji organizują Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki pod patronatem dwumiesięcznika literackiego Topos oraz Gazety Olsztyńskiej.

W roku 2022 napłynęły 232 zestawy wierszy, nie tylko z Polski, ale również zza granicy. Podczas uroczystej Gali, która jak co roku odbyła się w Muzeum M. Kajki, laureatom wręczane są nagrody oraz ma miejsce prezentacja wyróżnionych utworów. W ten sposób poezja powraca do miejsca, gdzie przed laty tworzył najbardziej znany mazurski poeta – Michał Kajka.

Dotychczasowi laureaci to m.in.: Małgorzata Lebda, Jerzy Fryckowski, Łucja Dudzińska, Łukasz Jarosz, Robert Król, Marcin Cielecki, Izabela Kawczyńska.

(źródło: organizator)

Dodaj komentarz