Ranking drukarń

Najlepsza drukarnia dziełowa 2006 roku wg wydawców

Rozstrzygnięta została pierwsza cześć organizowanego przez miesięcznik „Wydawca’’ wspólnie z polskim Towarzystwem Wydawców Książek oraz Sekcją Poligrafów SIMP, Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych 2006 – „Wydawcy Wybierają Drukarnie’’. Wydawcy ocenili zakłady poligraficzne, z którymi współpracują w trzech kategoriach: jakości wykonywanej produkcji, terminowości realizacji zleceń i komunikatywności. Oceniano w skali od 1 do 6. Drukarnie, które uzyskały […]

Ranking drukarń

Drukarnia Dziełowa 2004 roku

DRUK-INTRO z Inwrocławia został DRUKARNIĄ ROKU 2004, natomiast w opnii wydawców najlepszą drukarnią jest ABEDIK z Poznania. ZASADY WYBORU W tym roku na ocenę drukarń wpływały trzy elementy: ocena wydawnictw (w trzech kategoriach: jakość produkcji, terminowość wykonywania zleceń oraz komunikatywność, czyli przepływ informacji między wydawcą a drukarnią); firm sektora zaopatrzenia materiałowego (głównie w papier) oraz […]