Wystawy

O Józefie Czapskim w Fundacji Jana Michalskiego w Szwajcarii

3 października w Fundacji Jana Michalskiego w Szwajcarii odbędzie się wernisaż malarza i pisarza Józefa Czapskiego. Prezentowane tam gazety, książki i rysunki ukażą proces twórczy artysty. Wystawa czynna będzie do 17 stycznia 2021 roku.

Józef Czapski – artysta malarz i pisarz, major Wojska Polskiego, urodził się w Pradze w 1896 roku. Student krakowskiej ASP, związany z kapistami. Po tragedii wrześniowej więziony w obozach jenieckich ZSRR. W armii Andersa szef przysztabowego Wydziału Propagandy i Informacji, gdzie współredagował pierwsze numery „Orła Białego”. Przeżycia z pobytu w ZSRR opisał w książkach Wspomnienia starobielskie i Na nieludzkiej ziemi. Od 1946 w Paryżu, współtworzył paryską „Kulturę” (od 1947 do śmierci mieszkał w domu – redakcji „Kultury” w Maisons-Laffitte przy Avenue de Poissy 91). Swoje artykuły i eseje umieszczał ponadto w pismach francuskich, m.in. „Le Figaro Littéraire”, „Preuves”, „Gavroche”, „Nova et Vettera”, „Carrefour”. Współorganizował Kongres Wolności Kultury w Berlinie (1950).

Swoje obrazy pokazywał na wystawach we Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Belgii. W Polsce jego twórczość była praktycznie nieznana.

Więcej na stronie internetowej Fundacji Jana Michalskiego.
(źródło ActuAlitte)

Dodaj komentarz