Targi Targi w Polsce

Zakończyły się Targi Książki w Krakowie 2007

11. Targi Książki w liczbach Ilość wystawców: 438; (w roku 2006 – 412) Liczba odwiedzających (dane z niedziela, 28.10, godz. 13.00) – 20 tys. Spotkania w salach seminaryjnych: wykłady, prezentacje, prelekcje, warsztaty – 60 Spotkania z autorami i wydawcami na stoiskach w obrębie targów – ok. 400 Spotkania poza terenem targów – 30 Wystawy w […]

Konkursy Różne

NAGRODA DŁUGOSZA DLA PROF. STRZELCZYKA

Laureatem tegorocznej edycji konkursu im. Jana Długosza został prof. Jerzy Strzelczyk. Autor otrzymał nagrodę w wysokości 30 tys. zł ufundowaną przez organizatorów konkursu – Targi w Krakowie i Polską Izbę Książki. Jerzy Strzelczyk – polski historyk, profesor zwyczajny, pracownik Zakładu Historii Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Wydziału Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii […]

EDYCJA 2006/2007 Konkurs EDYCJA Konkursy

KONKURS EDYCJA 2006/2007 ROZSTRZYGNIĘTY

Jury Konkursu na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA 2006/2007 w składzie: Andrzej Tomaszewski (typograf, przewodniczący jury), Andrzej Palacz (red. naczelny miesięcznika ,,Wydawca”), Michał Zawadzki (Arctic Paper), na posiedzeniu dnia 18 października 2007 wyróżniło następujące wydawnictwa i wydane przez nich książki: Nagroda Główna: Wydawnictwo Arkady za album W kręgu arcydzieł. Zbiory sztuki w Polsce – za perfekcyjną […]

Konkursy Różne

LITERACKI NOBEL DLA DORIS LESSING

Laureatką literackiej nagrody Nobla w 2007 r. została angielska pisarka Doris Lessing. Decyzja Akademii Nagrody była zaskoczeniem dla krytyków, nie brano pod uwagę jej kandydatury. Lessing urodziła się w 1919 r. w Persji (dzisiejszym Iranie), w wieku pięciu lat zabrano ją do Rodezji (obecnie Zimbabwe), a następnie przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii. – Noblistka jest […]

Konkursy Różne

WIESŁAW MYŚLIWSKI LAUREATEM NIKE 2007

Nagrodę Literacką Nike 2007 otrzymał w tym roku Wiesław Myśliwski. Nagrodzona książka to ,,Traktat o łuskaniu fasoli” To już druga Nike dla pisarza – poprzednia jego powieść, ,,Widnokrąg”, była laureatką pierwszej edycji nagrody dziesięć lat temu. Wręczenie nagrody obyło się w niedzielę, 7 października, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn "Wydawcy"Dział, w którym zamieszczane są drobne […]

Konkursy LPK Różne

RAFAŁ SKĄPSKI LAUREATEM NAGRODY IM. J. IWASZKIEWICZA

Rafał Skąpski – dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego, bezpartyjny kandydat na posła do Sejmu RP z okręgu nr 14 w Nowym Sączu, został laureatem dorocznej nagrody im. Jarosława Iaszkiewicza za wybitne osiągnięcia w popularyzacji literatury polskiej. Nagrodę im. Jarosława Iwaszkiewicza, przyznawaną w dwóch kategoriach: twórczości literackiej oraz popularyzacji literatury ustanowił Związek Literatów Polskich w 2005 roku. […]

LPK

Nowe kierownictwo drukarni Opolgraf S.A.

Z dniem 1.10.2007 stanowisko prezesa zarządu drukarni Opolgraf S.A. objął Mirosław Szewczyk, wiceprezesa – Bartosz Mazurkiewicz. Mirosław Szewczyk – absolwent Uniwersytetu Opolskiego, kierunek „Ekonomia” o specjalności “Marketing”. Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu i Wrocławskiej Szkoły Menadżerów. Dziesięcioletnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich w mediach i przedsiębiorstwach Opolszczyzny. Od 5 lat związany z drukarnią […]

Edytorstwo Różne

KRÓLEWSKA KSIĘGA O KONIACH

Zamówienie na wydanie faksymile dzieła ,,Kniga o łoszadi” (,,Książką o koniu’’) trafiło do jednego z moskiewskich wydawnictw. Zamówienie złożył pewien rosyjski hodowca koni, i nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie nakład – jeden egzemplarz. Wartość druku tej cennej książki wyniosła 2 milion dolarów. Książka została wydrukowana na ręcznie czerpanym papierze z bawełny, z […]

Drukarnie

Gdański Grafix wkracza

Prezentujemy gdańską drukarnię, która powoli zmienia swą specjalizację – z typowo akcydensowej w dziełową. Historia powstania zakładu jest typowa, podobna do wielu innych drukarń w Polsce zaczynających w momencie przełomu 1989 roku: od używanego Romayora ustawionego w wynajętym pomieszczeniu – tu kotłowni spółdzielni mieszkaniowej, po nowoczesną, zatrudniającą kilkudziesięciu pracowników firmę z certyfikatem ISO 9001:2000 O […]

Rynek wydawniczy Wydawnictwa

WSiP – jest dobrze, będzie jeszcze lepiej

Trochę gorzej niż w założeniach wypadł dla grupy WSiP drugi kwartał 2007 roku. Przyczyny? – „M.in. niższa sprzedaż w samym WSiP, będąca konsekwencją przesunięcia realizacji rządowego programu pomocy zakupu podręczników z I półrocza na sierpień i wrzesień” – tłumaczy prezes firmy Stanisław Wedler podczas poniedziałkowego (13.08) spotkania z dziennikarzami. „Kolejne kwartały z pewnością bądą dużo […]