Historia książki i druku

W świecie obrazów. Polska ilustracja dawniej i dziś

Uprzejmie informujemy, że od 8 kwietnia br. na stronie Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy www.koszykowa.pl jest dostępna w formie prezentacji multimedialnej wystawa „W świecie obrazów. Polska ilustracja dawniej i dziś”. Wystawę przygotowały Panie Ewa Gruda i Ewa Jakubowska-Gordon (opracowanie graficzne) w ramach współpracy między Biblioteką na Koszykowej a Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku. Celem projektu jest […]

Historia książki i druku

Francja: Muzeum Typografii w Tours szuka wsparcia społecznościowego

Ruszyła akcja crowdfundingowa, która ma pomóc w zebraniu funduszy na pokrycie kosztów czynszu i ubezpieczenia Muzeum Typografii w Tours. Prywatna instytucja kulturalna, próbując przetrwać, wybrała finansowanie społecznościowe. Muzeum musiało jesienią zamknąć swe podwoje z względu na trudną sytuację finansową, wynikającą z wymogów zdrowotnych narzuconych przez rząd.

Historia książki i druku

„Speculum orbis terrae” – po konserwacji

Liczba znanych egzemplarzy tego dzieła dochodzi do 50 egzemplarzy, z czego w Polsce mamy aż dwa. Najbardziej kompletny znajduje się w Muzeum Narodowym, drugi przechowywany jest w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Mowa tu o atlasie Cornelisa de Jode „Speculum orbis terrae” (Zwierciadło całego świata), prace konserwacyjne nad „warszawską” którego ukończono w listopadzie i udostępniono w wersji cyfrowej.