Kadry - poligrafia poligrafia - różne

Nowe władze PID

Przedstawiciele firm członkowskich Polskiej Izby Druku obecni na Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym (24.04) wybrali nowe władze Izby na następną trzyletnią kadencję. Nowym Prezesem Polskiej Izby Druku został pan Grzegorz Bielecki , prezes drukarni Warszawa Print Sp.zo.o.   Członkami Rady Polskiej Izby Druku zostali wybrani: Bucholc Jacek – Prezes firmy Ferag Polska Sp.zo.oDreszer Edward – Prezes Drukarni […]